efexor depot efexor 75 mg efexor rus - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - DÜZCE"/> efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus&bx=710"/>
Banner1
ATATÜRK
2013-2018 Turizm Eylem Planı
Düzce Tanıtım Filmi
TANITIM FİLMLERİ
YÜRÜYÜŞ PARKURLARI
TANITIM BROŞÜRÜ
İNANÇ TURİZMİ BROŞÜRÜ
SU YOLU BROŞÜRÜ
YAYLA TURİZMİ BROŞÜRÜ
YIĞILCA'DAN YEDİGÖLLER'E
ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ
DENİZ TURİZMİ
RAFTİNG
OFF-ROAD
EKO-KÖY DADALI
DÜZCE'den YEDİGÖLLER'e
KÜTÜPHANELERİMİZ
KONURALP MÜZESİ
NEREDE KONAKLANIR
TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI
DOĞU MARMARA BÖLGE PLANI
KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU
SEYAHAT ACENTELERİ
ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
INSTAGRAM YARIŞMASI
ÖNEMLİ TELEFONLAR
BİLGİ EDİNME
LİNKLER
Düzce'nin 2023 Vizyonu ve Doğu Marmara Bölge Planı 2014-2023 Çalışma Toplantısı
efexor depot efexor 75 mg efexor rus
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
&bx=710"/>

 

5 ilde gerçekleştirilecek 2023 Vizyonu ve Doğu Marmara Bölge Planı hazırlık toplantılarının İlki Düzce’de gerçekleştirildi.

Düzce İlinin kalkınması ve Türkiye ölçeğinde hak ettiği yere kavuşması amaçlarıyla İlimizin 2023 yılı vizyonun tespitinde gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlayabilmek, tematik başlıklar altında Düzce'nin 2023 yılı vizyonunu belirleyebilmek ve bu süreci 2014-2023 yıllarını kapsayacak Doğu Marmara Bölge Planı hazırlık çalışmalarıyla bir bütün olarak değerlendirmek amacıyla 14 Mart 2013 tarihinde Akçakoca SKY Tower Hotel de çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma Toplantısına Düzce Valisi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Yılmaz, Garnizon Komutanı Kd. Albay Ramazan Akça, Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar,  İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bülbül, İl Emniyet Müdürü Ali Gezer, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Büyük, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, ilgili Kurum Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odaları ve Basın Yayın Kuruluşları temsilcileri katıldı.

Gelişmenin, kalkınmanın ve rekabet gücü yaratmanın en temel gerekliliğinin stratejik yönetim olduğundan yola çıkılarak, Düzce’nin 2023 vizyonunun oluşturulması ve ildeki tüm güçlerin bu vizyon doğrultusunda somut eylem planları çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmesi amacıyla toplantıda; Kültür Turizm, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Ticaret, Çevre ve Şehir, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yaşam, Ulaştırma ve Trafik işleri, Eğitim, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Güvenlik  başlıkları altında oluşturulan altı tematik masada gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için Düzce Valiliği Haber Sayfası için tıklayın

Kültür ve Turizm Temalı masada Kültür Varlıklarının Korunması, Alternatif Turizm Türlerinin Geliştirilmesi ve Turizmde Hizmet Kalitesinin Arttırılması, Turizm Yatırım Alanlarının Altyapısının Geliştirilmesi, Turizm Yatırımlarının Arttırılması, Turizm Potansiyellerinin Tanıtımının Yapılması ve Bilinirliliğinin Arttırılması temalarının alt başlıkları değerlendirildi.

 

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI (Konuralp-Akçakoca)

 

1-Ceneviz Kalesi Askeri Mimari (Rölöve-restorasyon-restitüsyon projesi)

2-Konuralp Antik Tiyatro Kazsısı

3-Konuralp Antik Tiyatronun kısa vadede kazı çalışması, restorasyon ve çevre düzenleme çalışması.Uzun vadede de Konuralp Antik Kentin ortaya çıkarılması için yapılaşmanın Beçiyörükler bölgesine kaydırılarak kamulaştırılması.

4-Akçakoca sokak sağlıklaştırma projesi (Yukarı Mahalle-Yalı Mahallesi) ve Osmanlı Mahallesi oluşturulması.

5-Kültür varlıklarının korunmasında yerel halkın farkında lığının arttırılması için eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi.

6-Akçakoca tarihi kent kimliğinin oluşturulabilmesi için master planının hazırlanması.

7-Düzce ili genelinde Tarih ve Kültürel varlıkların kültür envanterinin çıkarılması, yüzey araştırmasının yapılması, bununla ilgili de Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve Şube Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğünün Düzce’de açılması.

8-İl Özel İdaresi bünyesinde Kültür Varlıklarının korunmasıyla ilgili KUDEB (Koruma Uygulama Denetim Büroları) oluşturulması.

9-Şehir ve Kültür adı altında Düzceli yazarlar tarafından hazırlanarak üniversite ve okullarda seçmeli ders olarak okutulması.

10-Yerel Yönetimlerde tarihi dokunun korunması için birimlerin oluşturulması ve mevcut imar planlarının bu tarihi dokuya uygun yapılması.

11-Düzce’nin kültürel zenginliğini gösteren bir sokağın veya bir kent müzesinin oluşturulması.

 

ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE TURİZM DE HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI

 

1-Akçakoca sahillerinin iyileştirilmesi (Falezlerin koruma altına alınması)

2-Alternatif doğa sporlarının yapılabilirliğinin araştırılması ve envanteinin çıkarılması.

3-Spor turizminin il geneline yaygınlaştırılması, Düzce ili genelinde alternatif turizm çeşitleri üzerinde yapılacak araştırmaların desteklenmesi.

4-Eko-Turizm çalışmalarının desteklenmesi.

5-Üçüncü yaş gurubuna yönelik turizm çalışmalarının yapılması.

6-Termal kaynaklarının değerlendirilmesi.

7-Düzce’de av turizminin geliştirilmesi.

8-Milli Parkların eğitim amaçlı turizm alanı haline getirilmesi.

9-İlimiz genelinde, özellikle Akçakoca’da toplantı ve kongre turizminin geliştirilmesi.

10-Su kaynaklarının alternatif spor faaliyetleriyle çeşitlendirilmesi.

11-Bölgenin kültür ve yaşam geleneklerine göre ev pansiyonları ve butik otellerin yaygınlaştırılması.

12-Turizmde hizmet kalitesinin arttırılması için yerel halkın eğitimi ve kalifiye eleman çalıştırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi.

 

TURİZM YATIRIM ALANLARININ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

 

1-Turizm yatırım alanlarının alt yapısının geliştirilmesinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi.

2-Yerel Yönetimlerin kültür, turizm ve sosyal işlerde çalışan personelin eğitilmesi.

3-Kardüz Yaylasının turizm merkezi ilanı ile birlikte çevre turizm master planının yapılması.

4-Kardüz Yaylasının kış turizmi sporlarına yönelik alt yapı çalışmalarının yapılması.

5-Topuk Yaylasından Kardüz Yaylasına kadar Elmacık Dağlarının kültür, turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilmesi.

6-Akçakoca Ceneviz Kalesinden Melenağzı’na kadar çevre yoluyla deniz arasında kalan bölümü kültür ve turizm koruma bölgesi olarak ilan edilmesi.

7-Düzce, Beyköy, Samandere, Abant Yolu yapılarak Topuk Yaylası ile birleştirilmesi.

8-Gölyaka Kültür Park da spor turizmi olarak ilan edilen bölgeye yatırımcıların teşvik edilmesi.

9-Akçakoca da bulunan MTA, Karayolları, DSİ ve Meteoroloji, Melenağzında bulunan atıl vaziyetteki işletmenin turizme kazandırılması.

10-Termal kaynakların değerlendirilmesi.

11-Bolu Dağı Kaynaşlı TEM Otoban çıkışı ile Abant Sapağı arasındaki işletmelerin çevre master planının uygulanması.

12-Kaynaşlı, Bakacak, Dipsizgöl, Yeniyurt, Çatalçam, Çakırsayvan Köylerindeki ahşap el sanatları ürünlerinin desteklenerek satış ünitelerinin oluşturulması.

13-Topuk ve Kardüz Yaylası arasındaki transit yayla turizmi ve info turlarının düzenlenmesi.

14-Aydınpınar, Aktaş, Bakacak ve Saklıkent Şelalelerinin Milli Parklar statüsüne kavuşturulması.

15-Kocayayla ve Balıklı Yaylalarında turizm amaçlı göletlerin yapılması.

16-Gelecekte Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü alanı baraj gölü kapsamında kalacağından Yığıca ve Gölyaka da rafting ve kano alanlarının oluşturulması.

 

TURİZM YATIRIMLARININ ARTTIRILMASI

 

1-Turizm yatırım alanlarının belirlenerek meslek odalarına bildirilmesi.

2-Kalkınma Ajansı destekli ilimizde yapılacak destek ofislerinin çalışmalarının hızlandırılması.

3-Özel İdare bütçesinin turizm yatırımlarına ayrılan paylarının arttırılması.

 

 

TURİZM POTANSİYELİNİN TANITIMININ YAPILAMSI VE BİLİNİRLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

 

1-Destinasyon yönetimi modeli oluşturmak, (Barselona örneğinde olduğu gibi) tüm yerel idarenin bölgenin turizm çekim alanı olması için çalışmalar yapması. (TURSAB, TUREB, TUROB, TYD,TUYED)

2-Sivil Toplum Örgütlerinin güçlendirilmesi.

3-Hedef ülkelerde Turizm Fuarlarına katılınması.

4-Düzce Günleri (Ankara, İstanbul vb.) yapılması.

5-Meslek Odalarının info gezilerine katılımının sağlanması.

6-Düzce’nin tanıtılması için profesyonel firmalardan hizmet alınması.

 

 

Her tema için altı ayrı moderatör tarafından sunumlar yapılarak Düzce’nin 2014-2023 Vizyonu değerlendirildi. Son oturumda tematik masa sonuçlarının genel paylaşımı gerçekleştirilerek toplantıya son verildi.

imurel crohn imurel 30 imurel 05


imurel crohn imurel og feber imurel 05

imurel crohn imurel og feber imurel 05imurel crohn imurel 30 imurel 05

viagra discount coupons go viagra manufacturer coupon 2016
imurel crohn imurel 30 imurel 05
efexor depot efexor 75 mg efexor rus

imurel crohn imurel og feber imurel 05" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> imurel crohn imurel og feber imurel 05&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
imurel crohn dskibsfart.site imurel 05

imurel crohn dskibsfart.site imurel 05

efexor depot efexor 75 mg efexor rus
imurel crohn imurel 30 imurel 05
imurel crohn dskibsfart.site imurel 05
" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> efexor depot efexor 75 mg efexor rus
imurel crohn imurel 30 imurel 05
imurel crohn dskibsfart.site imurel 05
&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
imurel crohn imurel og feber imurel 05

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
imurel crohn imurel og feber imurel 05
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
imurel crohn imurel og feber imurel 05

imurel crohn dskibsfart.site imurel 05" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> imurel crohn dskibsfart.site imurel 05&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
imurel crohn imurel og feber imurel 05
imurel crohn imurel og feber imurel 05viagra discount coupons go viagra manufacturer coupon 2016
imurel crohn dskibsfart.site imurel 05

viagra discount coupons go viagra manufacturer coupon 2016
imurel crohn dskibsfart.site imurel 05

imurel crohn imurel 30 imurel 05" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> imurel crohn imurel 30 imurel 05&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
efexor depot efexor 75 mg efexor rus

viagra discount coupons go viagra manufacturer coupon 2016
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
efexor depot efexor 75 mg efexor rus

imurel crohn imurel 30 imurel 05" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> imurel crohn imurel 30 imurel 05&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />

efexor depot efexor 75 mg efexor rus

imurel crohn imurel og feber imurel 05" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> imurel crohn imurel og feber imurel 05&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
imurel crohn imurel og feber imurel 05

viagra discount coupons link viagra manufacturer coupon 2016
efexor depot efexor 75 mg efexor rus
efexor depot efexor 75 mg efexor rus
imurel crohn imurel og feber imurel 05

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />

efexor depot efexor 75 mg efexor rus


efexor depot efexor 75 mg efexor rus


viagra discount coupons go viagra manufacturer coupon 2016
efexor depot brugergastritis.site efexor rus


viagra discount coupons read viagra manufacturer coupon 2016

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />

imurel crohn imurel 30 imurel 05

efexor depot brugergastritis.site efexor rus
imurel crohn imurel og feber imurel 05
" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> efexor depot brugergastritis.site efexor rus
imurel crohn imurel og feber imurel 05
&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
imurel crohn imurel og feber imurel 05

imurel crohn imurel og feber imurel 05
imurel crohn imurel og feber imurel 05

efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus

imurel crohn dskibsfart.site imurel 05
efexor depot efexor 75 mg efexor rus

imurel crohn imurel og feber imurel 05" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> imurel crohn imurel og feber imurel 05&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
viagra discount coupons link viagra manufacturer coupon 2016
efexor depot efexor 75 mg efexor rus

imurel crohn imurel 30 imurel 05
viagra discount coupons link viagra manufacturer coupon 2016
efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus

viagra discount coupons link viagra manufacturer coupon 2016
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
viagra discount coupons link viagra manufacturer coupon 2016
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> efexor depot efexor 75 mg efexor rus&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
imurel crohn imurel 30 imurel 05

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
imurel crohn imurel 30 imurel 05


efexor depot efexor 75 mg efexor rus
imurel crohn dskibsfart.site imurel 05

efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus© Copyright 2011 - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sitemizdeki Yazı, Resim ve Haberlerin Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz, Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.