imurel crohn imurel 30 imurel 05 - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - DÜZCE"/> imurel crohn imurel og feber imurel 05&bx=710"/>
Banner1
ATATÜRK
2013-2018 Turizm Eylem Planı
Düzce Tanıtım Filmi
TANITIM FİLMLERİ
YÜRÜYÜŞ PARKURLARI
TANITIM BROŞÜRÜ
İNANÇ TURİZMİ BROŞÜRÜ
SU YOLU BROŞÜRÜ
YAYLA TURİZMİ BROŞÜRÜ
YIĞILCA'DAN YEDİGÖLLER'E
ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ
DENİZ TURİZMİ
RAFTİNG
OFF-ROAD
EKO-KÖY DADALI
DÜZCE'den YEDİGÖLLER'e
KÜTÜPHANELERİMİZ
KONURALP MÜZESİ
NEREDE KONAKLANIR
TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI
DOĞU MARMARA BÖLGE PLANI
KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU
SEYAHAT ACENTELERİ
ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
INSTAGRAM YARIŞMASI
ÖNEMLİ TELEFONLAR
BİLGİ EDİNME
LİNKLER
Düzce Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Kapsamında Turizm Sektörü Paydaşlarının Katılımıyla Bir Toplantı Gerçekleştirildi...
imurel crohn imurel 30 imurel 05
imurel crohn imurel og feber imurel 05
&bx=710"/>

 

2013 Yılı için uygulanan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA/13/DFD Doğrudan Faaliyet Desteği programı kapsamında, İl Özel İdaresi ile ortaklaşa sürdürdüğümüz ‘‘Düzce Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nın Hazırlanması’’ projesi,  modern yönetişim unsurları çerçevesinde, yerel seviyede kararların alınabilmesi amacıyla düzenlenecek arama toplantılarının ilki 15 Ocak 2014 Çarşamba günü Çilimli’de gerçekleştirildi.

Proje ile; sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için yerel aktörlerin tercihleri ile üst ölçekli stratejik kararlarının birleştirilerek politik, sosyo-kültürel, çevresel ve ekonomik hedeflerin oluşturulması ve Düzce İli’nde bulunan kaynakların korunarak kullanılması sayesinde İl’in turizmde markalaşmasıyla cazibe merkezi haline getirilmesi planlanmaktadır.

Düzce’nin sürdürülebilir turizm gelişimini yönlendirecek olan Düzce Turizm Master Planı’nın oluşturulması yolunda, modern yönetişimi unsurları çerçevesinde Düzce’de turizm sektörünün stratejik yol haritasını çizerek Düzce Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nın üretilmesidir.

Turizm, ülkeler ve bölgeler için gelir ve istihdamı arttıracak önemli fırsatlar sunan sektörlerin basında gelmektedir. Günümüzde dünyada, ülkeler ve bölgeler daha yaratıcı turizm ürünleri geliştirmekte, bu amaçla tüm paydaşları ortak bir vizyon çerçevesinde bir araya getirmekte ve rekabet yarışında öne geçmeyi hedeflemektedir.

Bu proje ile Düzce İli’nin turizm için sahip olduğu değerleri ve potansiyeli, kalkınma ve rekabet yolunda basarıyla kullanması için yenilikçi bir planlama yaklaşımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Düzce sahip olduğu dağları, ovası, denizi, gölleri, ormanları, kültürel mirası, sosyolojik yapısı ile turizmin birçok türüne (Sağlık, Ekolojik, Spor, Doğa, Deniz vb.) hizmet edebilecek olguları bünyesinde barındırmaktadır.

Düzce Turizm Strateji ve Eylem Planı çalışması, sektörsel planlamaya altlık olacak verilerin toplanıp derleneceği ve Il genelindeki aktörlerin (resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, üniversite ve özel sektör) niyetlerinin ortaya konacağı bir rehber olacaktır.

Düzce Turizm Strateji ve Eylem Planı ile beklenen sonuçlara ulaşabilmek için proje kapsamında yapılması planlanan temel faaliyetler;

 

 • Proje Ekibi ile İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması
 • Turizm Sektörünün Düzce İli’ndeki Mevcut Durumunun Analizi
 • Sektörsel Planlamaya Altlık Olacak Verilerin Derlenmesi
 • Turizm Paydaşlarının Belirlenmesi
 • Turizme Yönelik Yasal Mevzuatın ve Üst Ölçekli Kararların İl Genelindeki Uygulamaları
 • Düzce İli’nde Turizm Sektörünün Tarihsel Gelişimi
 • Düzce İli’nin Turizm Algısının Ölçülmesi
 • Düzce İli’ndeki Mevcut Durumun Ülke ve Dünya Standartlarıyla Karsılaştırılması
 • Düzce ilindeki Turizm Sektörü Paydaşları Arasında Diyalogun Geliştirilmesi ve Ağ oluşturma
 • Düzce ilindeki Turizm Sektörü Paydaşlarının Katılımıyla Düzenlenecek Arama Toplantıları
 • Düzce ili Turizm Sektörü Paydaşları Ağı Oluşturma
 • Toplanan Veriler ve Arama Toplantıları Sonuçları Işığında Turistik Ürün Analizinin Yapılması
 • Düzce ilinin Turizm Sektöründe GZFT (SWOT) Analizinin Yapılması
 • Düzce ili Turizm Ürünleri Analizinin Yapılması
 • Düzce ili Turizm Ürünlerinin İyileştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Pazarlanması
 • Turizm Sektörüne Doğrudan Hizmet Eden Kalifiye Personel Yetiştirilmesi Amacıyla Eğitim
 • Çalışmalarının Altyapısının Hazırlanması (Kapasite Geliştirme)
 • Düzce Turizm Stratejileri Geliştirme Inter aktif İletişim Platformunun Kurulması ve İşletilmesi
 • Düzce Turizm Strateji ve Eylem Planı’nın Oluşturulması
 • Turizm Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Turizm Eylem Planının Oluşturulması
 • Düzce Turizm Master Planı’na için Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Planlama
 • Yaklaşımının Belirlenmesi
 • Düzce Turizm Strateji ve Eylem Planının Raporlanması
 • Düzce Turizm Strateji ve Eylem Planının Sonuçlarının Duyurulması
 • Düzce Turizm Strateji ve Eylem Planı Kitapçığının Bastırılması
efexor depot brugergastritis.site efexor rus
efexor depot brugergastritis.site efexor rus
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
© Copyright 2011 - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sitemizdeki Yazı, Resim ve Haberlerin Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz, Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.