imurel crohn imurel og feber imurel 05 - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - DÜZCE"/>
Banner1
ATATÜRK
2013-2018 Turizm Eylem Planı
Düzce Tanıtım Filmi
TANITIM FİLMLERİ
YÜRÜYÜŞ PARKURLARI
TANITIM BROŞÜRÜ
İNANÇ TURİZMİ BROŞÜRÜ
SU YOLU BROŞÜRÜ
YAYLA TURİZMİ BROŞÜRÜ
YIĞILCA'DAN YEDİGÖLLER'E
ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ
DENİZ TURİZMİ
RAFTİNG
OFF-ROAD
EKO-KÖY DADALI
DÜZCE'den YEDİGÖLLER'e
KÜTÜPHANELERİMİZ
KONURALP MÜZESİ
NEREDE KONAKLANIR
TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI
DOĞU MARMARA BÖLGE PLANI
KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU
SEYAHAT ACENTELERİ
ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
INSTAGRAM YARIŞMASI
ÖNEMLİ TELEFONLAR
BİLGİ EDİNME
LİNKLER
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ÖZCAN BUDAK III. MİLLİ KÜLTÜR ŞURASINA KATILDI…
imurel crohn imurel og feber imurel 05

 

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ÖZCAN BUDAK III. MİLLİ KÜLTÜR ŞURASINA KATILDI…

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan BUDAK Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3-5 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen III. Milli Kültür Şurasına katıldı…

Millî, manevî, kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, yaymak, tanıtmak ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen III. Milli Kültür Şurası’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi AVCI'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

III. Milli Kültür Şûrası kapsamında 17 ana başlık altında Komisyonlar oluşturuldu. Yazar, sanatçı, kültür insanı ve akademisyenlerden oluşturulan komisyonlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Yapılan sunumların müzakere edilmesinin ardından Yeni Kültür Politikalarına esas teşkil etmek üzere bir nihaî rapor hazırlandı.

Bu Komisyonlar; Kültür Politikaları Komisyonu, Kültür Diplomasisi Komisyonu, Kültür Ekonomisi Komisyonu, Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonu, Sahne Sanatları Komisyonu, Sinema, Radyo ve Televizyon Komisyonu, Müzik Komisyonu, Görsel Sanatlar Komisyonu, Dil ve Edebiyat Komisyonu, Yayıncılık ve Kütüphanecilik Komisyonu, Medya ve Kültür Komisyonu, Yerel Yönetimler ve Kültür Komisyonu, Yurtdışı Türkler ve Kültür Komisyonu ve Aile ve Kültür Komisyonları oldu.

Bakan Nabi Avcı: "Dünyanın iyiliği için Türkiye vecizesini, Millî Kültür Şûrası’nın mesajı olarak alıyoruz"

Dünyanın İyiliği için Türkiye" vecizesinin 3. Millî Kültür Şûrası’nın parolası olduğunu ifade eden Avcı, "Şûranın bize emanet ettiği bu veciz ifadeyi, şiarımız olarak kabul ediyor, Bakanlık olarak sahipleniyoruz. Millî Kültür Şûrası’nın mesajı olarak diyoruz ki 'Dünyanın İyiliği İçin Türkiye…' Medeniyet tarihinin en parlak sayfalarının yazıldığı Türkiye, dünya kültür mirasının da en kıymettar hazinelerinin ev sahibidir. Şûramız kuvvetle teyit etmiştir ki bütün zenginliğiyle bu evi, evimizi, dilimizi, ülkemizi, kültürümüzü, irfanımızı bütün tehdit ve saldırılara karşı özenle koruyacağız. Kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, değerlerimizi korumakla yetinmeyeceğiz, bütün insanlık için geliştireceğiz. Devlet ve millet olarak, merkezi ve yerel yönetimler olarak, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olarak, kamu ve özel sektör olarak, kurumlar ve şahıslar olarak elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: "Dünyanın vicdanı olan Türkiye, yalnız Türkiye değildir. Kültür, medeniyetimizin üzerinde yükseldiği zemindir. Bizi bir arada tutan ve bir kılan derin manevi bağlar, farklılıklarımızın teminatıdır. Tarihin ve coğrafyanın merkez ülkelerinden biri olan Türkiye, bütün inanç ve düşüncelerle bir arada bin yıllık birlikte yaşama tecrübesine sahiptir"

Bakan Nabi Avcı: "Kültürel hayatın zenginleşmesi ve devlet himayesi gerektiren alanların güçlenmesi için devlet bütçesinden kültüre ayrılan hissenin artırılması, komisyonlarımızın üzerinde ısrarla durdukları ortak bir tema olmuştur"

Bu yolu özenle takip edeceklerini belirten Avcı, "Şûrada ortaya çıkan hiçbir cümleyi zayi etmeden, gelecek için tam bir fikri takip içinde olacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Şûramızın açılışında kültür dünyamızın zenginleşmesi için yeni bir ruhun gereğine işaret buyuran ve şûrayı çok güçlü bir iradeyle sahiplenen saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza hassaten teşekkür ediyoruz. Millî Kültür Şûrası’nın ortaya çıkaracağı raporun bizzat takipçisi olacağını ifade etmeleri, bizim için büyük bir şeref ve sorumluluktur. Bu sorumluluğun idrakinde olarak, gereğini inşallah yüzümüzün akıyla yerine getireceğiz." diye konuştu. "Kültürümüzü, Sanatımızı, Edebiyatımızı, Değerlerimizi Geliştireceğiz" 
Bakan Avcı, şûrada Türk dilinin zenginleşmesi için öneri ve çalışmaların da yapıldığını, Türkçenin yoksullaşması tehlikesine işaret edildiğini ve üç büyük dilin zenginliğini taşıyan eski Türkçenin öğretilmesinin gereğinin ifade edildiğini söyledi.

"İnsanlığın Birikimiyle Çatışma İçinde Olmayacağız" "İnsan tasavvurunu daima akılda tutmalıyız ve her daim insan haysiyetini yüceltmeliyiz ki hem insanımızı hem toplumsal dokumuzu hem de evrensel insani değerleri koruyalım." diyen Bakan Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bu yüzden 'Dünyanın iyiliği İçin Türkiye' diyoruz. Dünyanın vicdanı olan Türkiye, yalnız Türkiye değildir. Kültür, medeniyetimizin üzerinde yükseldiği zemindir. Bizi bir arada tutan ve bir kılan derin manevi bağlar, farklılıklarımızın teminatıdır. Tarihin ve coğrafyanın merkez ülkelerinden biri olan Türkiye, bütün inanç ve düşüncelerle bir arada bin yıllık birlikte yaşama tecrübesine sahiptir. İnsan şahsiyetini esas alarak, berrak ilim ve irfan geleneğimizden beslenerek, her türlü tahakkümü ve ayrımcılığı reddederek, her insanın, her canlının hukukunu koruyarak, evimize, dilimize, ülkemize, kültürümüze sahip çıkacağız. Anadolu’nun derin irfanına yaslanacağız ve insanlığın birikimiyle çatışma içinde olmayacağız." 

Bakan Nabi Avcı, musikiden şiire, sinemadan tiyatroya, şehirden mimariye, kütüphaneden kitapçılığa, müzecilikten yayıncılığa, hayatı daha çok güzelleştirecek, insanı yüceltecek bir kültür ikliminin en büyük özlemleri olduğunu belirterek, "Bu iklime, bizi millet kılan değerlerimize sahip çıkarak kavuşacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin ve toplumsal dokumuzun maruz kaldığı yıkıcı saldırılara karşı korunması, yeni bir bilinci, yeni bir dikkati ve yeniden dirilişi gerektiriyor. Yeryüzünün vicdanı olmak için bugün takatinin üzerinde bir çaba harcayan Türkiye, gücünü elbette insanından alacaktır." ifadelerini kullandı. "Esas Zenginlik, Kültürel Zenginliktir" 
Şûranın çocukların ve gençliğin ruh bütünlüğünü esas alan bir anlayışı öne çıkardığını vurgulayan Avcı, "Devletin ve milletin bekası, aile değerlerinin yaşatılmasına bağlıdır. Bireyselliği ve bencilliği bir norm haline getiren modern hayat biçimine karşı çocuklarımızı, gençlerimizi millî ve manevi değerlerimizle donatmalıyız. Heyetlerimizin, özellikle dikkat çektikleri bir hususu burada ifade etmek isterim: 'önce zengin olalım kültürel seviyemizi daha sonra yükseltiriz' anlayışı, sosyal hayattaki sorunlarımızın çözümünü erteleyen yanlış bir tavırdır. Zira esas zenginlik, kültürel zenginliktir." değerlendirmesini yaptı. 

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, tartışmaların ve önerilerin odaklandığı en önemli hususun şehirlerin kültürel kimliğinin muhafazası ve tahribatın ivedilikle önlenmesi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Kültürümüzü geliştirmek için devletin daha çok himayesini gerektiren alanlar, dikkatle tespit edilmiş, Bakanlığımızın sorumluluklarıyla ilgili getirilen tekliflerin yanı sıra Millî Eğitim başta olmak üzere, yerel yönetimlerimize, sivil toplum örgütlerine ve özel sektörümüze son derece kıymetli tavsiyelerde bulunulmuştur. Yerel yönetimlerin ve mülki idarenin kültürel gelişmeye daha çok katkı vermesi, bazı kurumların yeniden yapılanması, birçok alanda envanter çalışmasının gerekliliği, kültür sanat duyarlılığının mutlaka çocuk yaşta başladığı gerçeği ile nitelikli erken eğitimin önemi şûranın temel vurguları arasında yer alan hususlardır. Kültürel hayatın zenginleşmesi ve devlet himayesi gerektiren alanların güçlenmesi için devlet bütçesinden kültüre ayrılan hissenin artırılması komisyonlarımızın üzerinde ısrarla durdukları ortak bir tema olmuştur. Kültürel hayatı zenginleştirmeye kararlı olduğumuzu, bütün sanatsal faaliyetlerin, sanatçıların, yazarların, münevverlerin, ilim adamlarının yanında olduğumuzu, bir kez daha ifade ediyoruz."imurel crohn imurel 30 imurel 05" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> imurel crohn imurel 30 imurel 05&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />

efexor depot efexor 75 mg efexor rus
efexor depot efexor 75 mg efexor rus

imurel crohn imurel 30 imurel 05

imurel crohn imurel 30 imurel 05
imurel crohn imurel 30 imurel 05
imurel crohn dskibsfart.site imurel 05

efexor depot brugergastritis.site efexor rus

efexor depot brugergastritis.site efexor rus

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
efexor depot brugergastritis.site efexor rus

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
efexor depot brugergastritis.site efexor rus

imurel crohn imurel og feber imurel 05

imurel crohn imurel og feber imurel 05

efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus
efexor depot efexor 75 mg efexor rus
imurel crohn dskibsfart.site imurel 05


imurel crohn imurel 30 imurel 05

imurel crohn imurel og feber imurel 05" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> imurel crohn imurel og feber imurel 05&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus
efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus

imurel crohn dskibsfart.site imurel 05" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> imurel crohn dskibsfart.site imurel 05&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
imurel crohn imurel 30 imurel 05

imurel crohn imurel 30 imurel 05
imurel crohn imurel 30 imurel 05

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
imurel crohn imurel 30 imurel 05

imurel crohn imurel 30 imurel 05


efexor depot efexor 75 mg efexor rus
efexor depot brugergastritis.site efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> efexor depot efexor 75 mg efexor rus&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
imurel crohn imurel 30 imurel 05
imurel crohn dskibsfart.site imurel 05
" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
imurel crohn imurel 30 imurel 05
imurel crohn dskibsfart.site imurel 05
&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
efexor depot efexor 75 mg efexor rus
efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus
efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
efexor depot brugergastritis.site efexor rus
imurel crohn imurel 30 imurel 05

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus
imurel crohn imurel og feber imurel 05
efexor depot brugergastritis.site efexor rus
imurel crohn imurel 30 imurel 05


efexor depot efexor 75 mg efexor rus
imurel crohn imurel og feber imurel 05

imurel crohn dskibsfart.site imurel 05

imurel crohn dskibsfart.site imurel 05

efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> efexor depot efexor morgen eller aften efexor rus&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
efexor depot brugergastritis.site efexor rus

efexor depot brugergastritis.site efexor rus
efexor depot brugergastritis.site efexor rus

imurel crohn imurel 30 imurel 05
imurel crohn imurel og feber imurel 05
" class="highslide" onclick="return hs.expand(this)"> imurel crohn imurel 30 imurel 05
imurel crohn imurel og feber imurel 05
&bx1=226&bx2=170" hspace="0" width="150" height="110" vspace="2" />
efexor depot brugergastritis.site efexor rus

efexor depot brugergastritis.site efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus
efexor depot efexor 75 mg efexor rus

efexor depot efexor 75 mg efexor rus
efexor depot efexor 75 mg efexor rus© Copyright 2011 - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sitemizdeki Yazı, Resim ve Haberlerin Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz, Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.